Ga naar de nieuwe site: buurtquiz.nl/lombok-heijenoord/

vrijdag 10 september 2010

Voorbereiding Buurtkwis 5 november 2010 gestart

Op 5 november a.s. gaan maar liefst 17 straatteams uit de wijken Lombok en Heijenoord in 't Huukske strijden om de Slimste Straat van Lombok-Heijenoord.

We gaan deze keer samenwerken met de Gelderlander Nieuwsquiz, hopelijk samen met een aantal andere buurtkwissen in Arnhem (buurtkwis in Alteveer en de Quizmannen in café Nescio). Concreet betekent dat we van de Gelderlander een ronde aangeleverd krijgen (gemaakt door Bob Roelofs!) die ook bij de andere buurtkwissen wordt afgenomen. Dit is een individuele rondeen de winnaar krijgt een wildcard voor deelname aan de eindronde van de Gelderlander Nieuwsquiz.

Daarnaast wordt nog een aanvullende activiteit onderzocht samen met Arnhem-Direct en Dag van de Dialoog Arnhem op 6 november a.s.

Komende week stellen Doreen en Joost de thema's voor de vragenronden vast, diegenen die zich als vragenschrijver de vorige keer hebben aangemeld, krijgen dus mogelijk een uitnodiging en instructie!

donderdag 2 september 2010

Oproep aan bewoners Lombok en Heijenoord - UPDATE

Ook het voorbestaan van 'ons' Huukske staat onder druk

Beste bewoners van Lombok en Heijenoord,

Op 26 februari j.l. heeft het wijkplatform Arnhem West de vraag bij de gemeente neergelegd om het opbouwwerk te continueren in 2011. Hier heeft het wijkplatform op 1 april 2010 als antwoord gekregen: ‘dat er geen middelen beschikbaar zijn om het wijkopbouwwerk in Arnhem west in de periode 2011-2012 te continueren’. Het wijkplatform heeft daarom argumenten opgesteld waarom opbouwwerk gehandhaafd moet blijven voor de wijk Lombok en Heijenoord in 2011. Tevens heeft zij inspreektijd gevraagd bij de gemeenteraad. 

Deze inspreekavond is op maandag 13 september om 19.00 uur op het stadhuis in Arnhem aan de Koningsstraat 38. Om het belang van opbouwwerk te versterken willen wij u als wijkbewoner van Lombok en Heijenoord vragen om op maandagavond 13 september zitting te nemen op de publieke tribune van de gemeenteraad. Hiermee worden de argumenten voor het behoud van opbouwwerk versterkt! 

Bijgevoegd ook de argumenten om opbouwwerk te behouden voor de wijk Lombok en Heijenoord.

Graag nodigen wij van het wijkplatform Arnhem West u uit om aanwezig te zijn op maandagavond 13 september!
N.B. 
Verzamelen om 18.45 voor het gemeentehuis!
Noteer dit alvast in uw agenda!

Namens wijkplatform Arnhem West,


Hannette Wijma
Opbouwwerker Arnhem West

Zoeken in Buurtkwis.nl

Archief

Totaal aantal pageviews